| [Chuyên nghiệp] Gõ bàn phím - Viết hoa & ký tự đặc biệt