Dễ hay khó?

Chăm chỉ tập luyện bạn sẽ làm được trong 3 tháng. Khoá học dành cho trẻ từ 5 tuổi tới học sinh, sinh viên và người đi làm.

Bạn / con bạn đã sẵn sàng?

Chỉ từ 33.000đ/ tháng để có kỹ năng gõ bàn phím thông thạo, vô cùng hữu ích cho học tập và làm việc
Đăng ký khoá học Học thử Thử tốc độ